Risico- en verzekeringsmanagement

Door de brede kennis en expertise van onze adviseurs kunnen wij u ook ondersteunen met andere  diensten op het gebied van risico- en verzekeringsmanagement.

Diensten gerelateerd aan verzekeringen en bedrijfscontinuïteit zijn bijvoorbeeld:    

Aansprakelijkheidsanalyse: welke aansprakelijkheidsrisico's loopt uw onderneming en wat kunnen de financiële gevolgen zijn?  Eventuele aanpassing van de verzekeringen.

Business Impact Analysis (BIA): ook wel bedrijfsschadeonderzoek genoemd, brengt scenario's in kaart die kunnen leiden tot bedrijfsstilstand en dus bedrijfsschade. Analyse van de financiële consequenties, suggesties voor interne of externe uitwijk, aanpassing verzekeringen. 

Business Continuity Planning (BCP): opstellen van diverse calamiteitenscenario's en het maken van een plan om na een calamiteit zo snel mogelijk de normale bedrijfsvoering te hervatten. Vastleggen van rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen op vrijwel het hele gebied van risicomanagement. Of dit nu het ontwikkelen en implementeren van een COSO/ISO risicoraamwerk is, het uitvoeren van Monte Carlo simulaties ten behoeve van, bijvoorbeeld, grote investeringen, of het uitvoeren van RSA's (risk self assessments): wij kunnen het of wij kunnen u in contact brengen met iemand die het kan.

Deze trajecten zijn altijd maatwerk. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden en de kosten.